PL GB NO

Weź udział w ankiecie...

Grudniowe spotkanie podsumowujące, Kraków 5.12.2016.

W siedzibie INIG-PIB w Krakowie przeprowadzono kolejne w tym roku spotkanie członków zespołu realizującego projekt ENFLUID. Uczestniczyli w nim: Krzysztof Labus, Aly Anis Hamouda, Piotr Such, Grzegorz Leśniak, Paweł Budak, Klaudia Wilk.

Przedyskutowano następujące zagadnienia:

 1. Kwestie finansowe i administracyjne.
 2. Szczegółowe omówienie realizowanych pakietów zadań.
 3. Termin ostatniego spotkania przed zakończeniem projektu w kwietniu 2017 roku.
 4. Wymiana próbek skał i cieczy pomiędzy Partnerami.
 5. Szczegóły dotyczące przygotowania raportu końcowego, rezultatów i „kroków milowych” poszczególnych WP.
 6. Przygotowanie nowych publikacji w czasopismach naukowych.
 7. Omówienie nowych możliwości projektowych oraz kontynuacji współpracy.Spotkanie wykonawców projektu ENFLUID w Krakowie

Dnia 23.05.2016, w siedzibie INIG-PIB, w Krakowie przeprowadzono drugie w tym roku spotkanie członków zespołu realizującego projekt ENFLUID. Uczestniczyli w nim: Krzysztof Labus, Aly Anis Hamouda , Grzegorz Leśniak, Marian Turek, Piotr Kasza, Klaudia Wilk, Marcin Majkrzak. Na spotkaniu zostały omówione zagadnienia związane z realizacją poszczególnych zadań projektowych jak również kwestie finansowe i administracyjne.Zimowe spotkanie członków zespołu realizującego projekt ENFLUID

W dniach 04-05 lutego 2016 roku, w Jarnołtówku (w Górach Opawskich) odbyło się pierwsze w tym roku zebranie robocze, gromadzące przedstawicieli wszystkich, realizowanych w kraju pakietów badawczych. Uczestniczyli w nim: Klaudia Wilk, Paweł Budak, Piotr Kasza, Krzysztof Labus, Grzegorz Leśniak, Marian Turek.

Dnia 04.02.2016, zgodnie z założeniami „Planu promocji dla projektu w ramach działania Polsko-Norweska współpraca badawcza” przeprowadzonoPrzedyskutowano następujące zagadnienia:

 1. Stan realizacji prac, po wprowadzeniu w 2015 roku zmian dotyczących terminu zakończenia projektu w kwietniu 2017 roku
 2. Szczegółowe omówienie realizowanych pakietów zadań
 3. Wzmocnienie komunikacji pomiędzy Partnerami
 4. Optymalizacja sposobu wymiany informacji pomiędzy pakietami zadań
 5. Przygotowanie nowych publikacji naukowych i wystąpień konferencyjnych


Zgodnie z decyzją Rady Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej, 17.06.2015 został otwarty przewód doktorski Pani mgr inż. Klaudii Wilk pod tytułem „Ocena oddziaływania energetyzowanych płynów szczelinujących na skały zbiornikowe złóż węglowodorów”. Promotorami pracy doktorskiej są: dr hab. inż. Piotr Dydo, prof. nzw. Pol. Śl. oraz dr hab. inż. Krzysztof Labus, prof. nzw. Pol. Śl. Prace przewidziane w harmonogramie doktoratu prowadzone będą w ramach projektu ENFLUID.X Polski Kongres Naftowców i Gazowników

Od 20 do 22 maja 2015 w Muzeum Przemysłu Naftowego Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce odbył się X Polski Kongres Naftowców i Gazowników. Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce jest obiektem unikalnym w skali światowej. Powstało na miejscu najstarszej w świecie kopalni ropy naftowej, założonej w 1854 roku, przez Ignacego Łukasiewicza - ojca polskiego i światowego przemysłu naftowego.

Kongres, który został zorganizowany przez Zarząd Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazownictwa (SITPNiG), pt " Technologie innowacyjne i kapitał ludzki podstawą rozwoju polskiego przemysłu naftowego i gazowniczego. Podczas konferencji dr Piotr Kasza wygłosił prezentację: Płyny energetyzowane - nowe możliwości stymulacji złóż węglowodorów. Referat dotyczył badań, które miały na celu sprawdzenie potencjalnych możliwości zastosowania płynów na bazie azotu do zabiegów szczelinowania.

Życzenia Świąteczne

Z okazji nadchodzących Świąt życzymy radości, spokoju i pogody ducha.

Niech Nowy 2015 Rok przyniesie spokojne, pełne satysfakcji chwile.
Spotkanie w Krakowie

Dnia 09-12-2014 w Instytucie Nafty i Gazu – Państwowym Instytucie Badawczym odbyło się kolejne spotkanie robocze wykonawców projektu ENFLUID, w którym udział wzięli: Lider Projektu – Krzysztof Labus, liderzy WP1 – Grzegorz Leśniak, WP2 – Piotr Kasza, WP4 oraz WP5 – Aly A. Hamouda, WP6 – Marian Turek; obecni byli także przedstawiciele INiG-PIB – Klaudia Wilk, Renata Cicha-Szot, Paweł Budak oraz Marcin Majkrzak oraz SUT – Sylwia Lutyńska oraz Agata Jakóbik-Kolon.

Spotkanie poświęcono dyskusji na następujące tematy:

 1. Stan realizacji projektu oraz optymalizacja ich finansowania
 2. Szczegółowe omówienie realizowanych pakietów zadań
 3. Obszary promocji projektu - spotkania, konferencje
 4. Zarządzanie danymi i informacjami w ramach projektu
 5. Planowane publikacje

Liderzy poszczególnych WP przedstawili obecny stan prac jak również przeprowadzono szczegółowa dyskusje na temat prac związanych z pakietem roboczym WP5 realizowanym wspólnie przez UiS i INiG-PIB.

Partnerzy omówili także zagadnienia finansowania działań UiS w ramach budżetu projektu i sformułowali odpowiednie sugestie dla służb ekonomicznych Uniwersytetu Stavanger oraz Politechniki Śląskiej.


Jesienne spotkanie wykonawców projektu ENFLUID w Krakowie

Dnia 10.10.2014, w siedzibie INIG-PIB, w Krakowie przeprowadzono kolejne spotkanie członków zespołu realizującego projekt ENFLUID.

Uczestnikami spotkania byli: lider projektu - dr hab. Krzysztof Labus oraz liderzy i wykonawcy WP2 (dr inż. Piotr Kasza, mgr inż. Klaudia Wilk) oraz WP6 (prof. dr hab. inż. Marian Turek, dr hab. inż. Piotr Dydo oraz dr inż. Agata Jakóbik-Kolon).

Podczas spotkania przedyskutowano metodykę wytwarzania i badania energetyzowanych cieczy szczelinujących w pakiecie WP2. Ponadto sformułowano strategię przygotowywania próbek cieczy zwrotnych (flowback), odpowiadających warunkom szczelinowania w istotnych dla projektu ENFLUID, formacjach złożowych. Próbki te będą stanowiły materiał badawczy w pakiecie WP6, poświęconym opracowaniu optymalnych metod neutralizacji lub recyklinu płynów zwrotnych ze szczelinowania.

Stwierdzono, iż prace zaplanowane w ramach WP2 i WP6 przebiegają zgodnie z wcześniej zaplanowanym harmonogramem. Przeprowadzone spotkanie odbyło się w ramach „Planu promocji dla projektu w ramach działania Polsko-Norweska współpraca badawcza”.


Międzynarodowa Konferencja Naukowo - Techniczna "Geopetrol 2014

W dniach 15-18 września 2014 w miejscowości Zakopane Kościelisko odbyła się konferencja "Geopetrol 2014" organizowana przez Instytut Nafty i Gazu – PIB. Hasłem przewodnim konferencji było: „Poszukiwania i eksploatacja złóż ropy naftowej i gazu ziemnego - nowe technologie, nowe wyzwania”. Celem spotkania było przedstawienie aktualnych problemów badawczych i rozwojowych, związanych z nowymi kierunkami badań dla potrzeb górnictwa nafty i gazu na tle osiągnięć światowych, jak również wymiana doświadczeń i nawiązanie ściślejszej współpracy z przedstawicielami instytucji odpowiedzialnych za rozwój tej branży w krajach Unii Europejskiej i Europy Środkowo-Wschodniej. W ramach konferencji zostały zorganizowane warsztaty o tematyce związanej z realizacją projektu ENFLUID. Przedstawione zostały następujące referaty: P. Such, G. Lesniak: Miedzy geologia a inżynieria złożowa – Projekt EnFluid; K. Labus: Doświadczenia wynikające z udanych i zakończonych niepowodzeniem badan eksperymentalnych w statycznych układach skała-gaz kwaśny oraz skała – energetyzowana ciecz szczelinująca; Renata Cicha-Szot, Andy Steinbach, Mike Marsh, Jeff Gelb, Sven Linden, Andreas Wiegmann, Erik Glatt, Grzegorz Leśniak: Survey of recent advaces in digital rock physics – benefits of DRP and their application to reservoir characterization; A.A. Hamouda: Energized fracture fluid with CO2. Enhance oil/gas production; P. Kasza: Ciecze technologiczne do szczelinowania złóż niekonwencjonalnych.

Materiały do pobrania


Międzynarodowe Sympozjum Society of Core Analysts, 8-11 wrzesień, Awinion, Francja

W dniach 8-11.09.2014 w Awinion odbyło się coroczne sympozjum Society of Core Analysts. Hasłem przewodnim konferencji była: „Analiza rdzeni wiertniczych: od wiercenia do symulacji numerycznej”. Spotkanie miało na celu przedstawienie aktualnych problemów badawczych i wyzwań jakie niesie ze sobą eksploatacja złóż niekonwencjonalnych jak również wymianę doświadczeń i nawiązanie ściślejszej współpracy z przedstawicielami wiodących światowych ośrodków naukowych. Uczestnicy sympozjum mieli możliwość uczestniczenia w kursie prowadzonym przez Prof. Douga Rutha (University of Manitoba) na temat wyznaczania i interpretacji ciśnień kapilarnych oraz warsztatach na temat pozyskiwania rdzenia wiertniczego oraz odpowiedniego poboru próbek do badań laboratoryjnych.

Podczas konferencji zostały zaprezentowane następujące postery:

P. Such, G. Leśniak - Integration of petrophysical and petrographic data for the prediction of reservoir and filtration parameters in deep-lying layers in polish rotliegend basin.

G. Leśniak, R. Cicha-Szot, M. Stadtmüller, M. Mroczkowska-Szerszeń, L. Dudek, G. Tallec, A. Butcher, H. Lemmens, P. Such - Posibilities of quantitative evaluation of polish shale-gas rocks petrophysical and geomechanical parameters by laboratory analytical methods and well logs interpretation.

K. Labus, G. Leśniak, R. Cicha-Szot - Determination of CO2 and H2S influence on mineralogical composition and petrophysical parameters of aquifer and cap rocks.

P. Budak, R. Cicha - Szot, M. Mroczkowska, M. Majkrzak, A. Przelaskowska, T. Szpunar - Improved wellbore stability prediction by application of swelling pressure.

Materiały do pobrania


Notatka ze spotkania

Dnia 21.08.2014, zgodnie z założeniami „Planu promocji dla projektu w ramach działania Polsko-Norweska współpraca badawcza” przeprowadzono spotkanie członków zespołu realizującego projekt ENFLUID w miejscowości Ustroń.

Uczestnikami spotkania byli: lider projektu - dr hab. Krzysztof Labus oraz liderzy i wykonawcy WP2 (dr inż. Piotr Kasza, mgr inż. Klaudia Wilk) oraz Jan Waligóra – przedstawiciel Przedsiębiorstwa Uzdrowiskowego Ustroń.

Wizyta miała na celu zapoznanie się z problematyką ujmowania i wykorzystania solanek oraz stosowanych metod neutralizacji zanieczyszczeń biologicznych w wodach leczniczych. Doświadczenie i zdobyta wiedza w tym zakresie będzie przydatna podczas badania skuteczności działania promieni UV w celu ograniczenia rozwoju bakterii w płynach szczelinujących.

Stwierdzono, iż prace zaplanowane w ramach projektu przebiegają zgodnie z wcześniej zaplanowanym harmonogramem.


Notatka ze spotkania

Dnia 13.06.2014, zgodnie z założeniami „Planu promocji dla projektu w ramach działania Polsko-Norweska współpraca badawcza” przeprowadzono spotkanie członków zespołu realizującego projekt ENFLUID.

Uczestnikami spotkania byli: lider projektu - dr hab. inż Krzysztof Labus oraz lider WP2 – dr inż. Piotr Kasza, oraz przedstawiciel zespołu badawczego, reprezentujący INiG - PIB mgr inż. Klaudia Wilk.

W trakcie spotkania poruszono temat otwarcia przewodu doktorskiego dotyczącego zastosowania płynów energetyzowanych do szczelinowania skał zbiornikowych ropy i gazu ziemnego. Omówiono zakres badań i przedstawiono wstępny harmonogram prac, wymieniono również informacje na temat potrzebnych dokumentów do otwarcia przewodu doktorskiego na wydziale Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej.

Oprócz omówienia aktualnie realizowanych etapów prac prowadzonych w ramach projektu, w drugiej części spotkania zaprezentowano nowoczesny sprzęt pozwalający na badania energetyzowanych płynów i pian do szczelinowania. Wykonano przykładowe testy z zastosowaniem reometru rurowego i generatora pian M9200 znajdującego się na wyposażeniu zakładu KS.

Stwierdzono, iż prace zaplanowane w ramach WP2 i WP3 przebiegają zgodnie z wcześniej zaplanowanym harmonogramem.


LXXXII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Geologicznego

W dniach 29-31 V 2014 w Białej Podlaskiej odbył się LXXXII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Geologicznego pod hasłem przewodnim WYZWANIA GEOLOGII REGIONU LUBELSKIEGO w XXI wieku. Istotnymi zagadnieniami poruszanymi w części plenarnej oraz podczas sesji terenowych były surowce energetyczne, w tym stan i perspektywy górnictwa węglowego w Polsce, problematyka gazu łupkowego w Polsce, oraz perspektywy rozwoju energetyki opartej o własne zasoby geologiczne. Została przedstawiona prezentacja „Energetyzowane ciecze szczelinujące – nowoczesne narzędzie inżynierii geologicznej” K. Labus, P. Kasza. K. Wilk., oraz poster „Projekt ENFLUID – między geologią a inżynierią złożową” K. Labus, R. Cicha-Szot, G. Leśniak. Odbył się również panel dyskusyjny (zdjęcie poniżej), w którym wzięli udział: Lider Projektu – Krzysztof Labus oraz lider WP 2 - Piotr Kasza.

Materiały do pobrania


Konferencja otwierająca (kick-off conference) dla projektów z konkursów Core 2012 Call

W dniu 23 kwietnia 2014 roku Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Operator Programu Polsko-Norweska Współpraca Badawcza zorganizowal w Warszawie wspólną konferencję otwierającą dla projektów realizowanych w ramach konkursów Core 2012 Call i CCS 2013 Call. Celem spotkania była prezentacja projektów, które otrzymały dofinansowanie we wspomnianych konkursach. Do udziału w spotkaniu zaproszeni byli polscy i norwescy wykonawcy projektów z konkursu CCS a także z następujących obszarów tematycznych konkursu Core:

 • Ochrona środowiska
 • Zmiany klimatyczne, w tym badania polarne
 • Zdrowie
 • Nauki społeczne i współpraca dwustronna


Spotkanie w Stavanger

Dnia 01 04 2014 w Rica Forum Hotel w Stavanger odbyło sie spotkanie robocze wykonawców projektu ENFLUID, zorganizowane przez prof A. A. Hamoudę – lidera WP4 i WP5, w którym oprócz gospodarza udział wzięli: Lider Projektu – Krzysztof Labus, liderzy WP1 – Grzegorz Leśniak, WP2 – Piotr Kasza; obecni byli także przedstawiciele INIG – Marcin Majkrzak i Klaudia Wilk.

Spotkanie poświęcono dyskusji na następujące tematy:

 1. Cele projektu, stan ich realizacji oraz optymalizacja ich finansowania
 2. Szczególowe omówienie realizowanych pakietów zadań
 3. Obszary promocji projektu - spotkania, konferencje
 4. Zarządzanie danymi i informacjami w ramach projektu
 5. Planowane publikacje i promocja młodych pracowników
 6. Plany na przyszłość

Grzegorz Leśniak – zreferował stan zaawansowania badań cech petrograficznych i petrofizycznych próbek rdzeniowych

Piotr Kasza przedstawił schemat i rezultaty prac nad doborem składu cieczy szczelinujących

Krzysztof Labus – zreferował sprawy organizacyjne i finansowe projektu oraz wstępne rezultaty eksperymentalnych badań wpływu cieczy szczelinujących na skład mineralogiczny i teksturę badanych skał zbiornikowych.

Prof Aly Hamouda skupił się nad rozstrzygnięciem zagadnienia dotyczącego podejścia do kwestii interakcji CO2 z cieczami szczelinującymi i formacją złożową w ramach WP4. Zaproponowano konkretne rozwiązania eksperymentów uwzględniających testy na próbkach otworowych oraz specjalnie dobranych próbkach referencyjnych.

Z inspiracji Prof Hamoudy – lidera WP5 Przeprowadzono także dyskusję na temat sposobu wykorzystania aparatury badawczej, posiadanej przez INiG, w trakcie prac związanych z pakiet roboczym WP5, który realizowany jest wspólnie przez wszystkich partnerów.

Partnerzy omówili także zagadnienia finansowania działań UiS w ramach budżetu projektu dla, i sformułowali odpowiednie sugestie dla służb ekonomicznch Uniwersytetu Stavanger.

Niezwykle miłym akcentem na zakończenie pracowitego dnia była kolacja, w której na zaproszenie Prof Aly Hamoudy i Jego żony Mayliss, oprócz przedstawicieli polskich partnerów projektu wziął udział Hans Borge - dyrektor Instytutu Technologii Naftowej UiS. Gospodarzowi tego spotkania przekazano oficjalne zaproszenie do wzięcia udziału, w roli key-speakera, na konferencji Geopetrol 2014 organizowanej przez INIG.


Spotkanie członków zespołu

Dnia 18.02.2014, zgodnie z założeniami „Planu promocji dla projektu w ramach działania Polsko-Norweska współpraca badawcza” przeprowadzono spotkanie członków zespołu realizującego projekt ENFLUID.

Uczestnikami spotkania byli: lider projektu - dr hab. inż Krzysztof Labus oraz lider WP2 – dr inż. Piotr Kasza, oraz przedstawiciel personelu badawczego, reprezentujący INiG - PIB mgr inż. Klaudia Wilk.

Spotkanie poświęcone było omówieniu aktualnie realizowanych etapów prac prowadzonych w ramach projektu. W czasie spotkania została przekazana partia cieczy szczelinującej przygotowanej przez przedstawicieli INiG – PIB Krosno, niezbędna do badań prowadzonych przez Lidera projektu w ramach WP 3. Zaplanowano także udział uczestników projektu w LXXXIII Zjeździe Naukowym Polskiego Towarzystwa Geologicznego, w szczególności przygotowanie referatu na temat energetyzowanych cieczy szczelinujących jako nowoczesnego narzędzia inżynierii geologicznej. Partnerzy dyskutowali również na temat przygotowania warsztatów tematycznych, poświęconych projektowi ENFLUID, podczas konferencji naukowej sektora naftowo-gazowniczego ”Geopetrol”, przewidzianej na wrzesień 2014 roku.

Stwierdzono, iż prace zaplanowane w ramach WP2 i WP3 przebiegają zgodnie z wcześniej zaplanowanym harmonogramem.

Merry Christmas and a Happy New Year!

25.12.2013

Audycja radiowa

O godz. 11:00 11.12.2013 roku w audycji środa z Biznesem Zofia Gródek-Szostak wypytywała Prof. Krzysztofa Labusa, dr inż. Piotra Kaszę oraz dr inż. Grzegorza Leśniaka jak z kaszą „zjeść” fundusze norweskie

Finansowanie przyznane

Projekt ENFLUID otrzymał 1 miejsce w rankingu (24,5/25 punktów) wniosków złożonych w obszarze obejmującym tematykę wychwytywania i składowania CO2 i finansowanie w wysokości

4 062 628 PLN (990 064 Euro)

Termin realizacji: czerwiec 2013 – kwiecień 2016 Umowa nr: Pol-Nor/196923/49/2013

W konkursie Core Call (2012) startowało 269 projektów na łączną kwotę 942 mln Finansowanie otrzymało 47 projektów na kwotę 159 mln.

...

...

...

...

...

...